wie zijn we wat doen we projecten partners contact

Privacy beleid van Bergstein Vastgoed Advisering (BVA)

 
BVA respecteert de privacy van u als bezoeker van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Door middel van dit privacybeleid wil BVA duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.
  
Algemeen
BVA verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Als u als bezoeker van de website informatie aanvraagt over BVA (bijvoorbeeld algemene informatie), geschiedt dit in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt BVA uw persoonlijke gegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonummer en e-mailadres. De informatie die BVA op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om in contact met u te treden. Bezoekers die hun persoonlijke gegevens aan ons hebben verstrekt, kunnen een mailing ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van BVA.
 
BVA zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. De gegevens die u via de website aan ons verstrekt, worden alleen door BVA gebruikt.
  
Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden houdt BVA de bezoekersgegevens van haar website bij. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is niet te herleiden tot de individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. De BVA website gebruikt op dit moment geen cookies. 
 
Opt-out en wijziging gegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail, telefoon, brief of fax op de hoogte stellen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan zo spoedig mogelijk wijzigen of uit onze database verwijderen. 
 
Overig
De website van BVA bevat hyperlinks naar andere websites. BVA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.
 
Contact
 
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
 
Dhr. Loek Bergstein, BVA
De Heugden 322
6411 DW Heerlen
Tel: +31 45 571 6341
   
  Postbus 144  |  NL - 6400 AC Heerlen  |  T 0031 (0)45 - 571 6341  |  info@bergsteinvastgoed.nl